Κεντρική Σελίδα Υπηρεσίας

Εισαγωγή


Σας καλωσορίζουμε στην «καρτέλα ερευνητή».
Η «καρτέλα ερευνητή» είναι το ατομικό ερευνητικό προφίλ κάθε μέλους ΔΕΠ που υπηρετεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Το Πανεπιστήμιο μας διαθέτει αξιόλογο ερευνητικό προσωπικό, το οποίο αξίζει και οφείλει να προβάλλει.
Μέσω της «καρτέλας ερευνητή» διευκολύνεται η αναζήτηση ερευνητικών συνεργασιών και συμπράξεων για την εκτέλεση έργων, την πληροφόρηση ενδιαφερόμενων φορέων για τις ερευνητικές δυνατότητες και την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών από τα μέλη ΔΕΠ , την αναζήτηση εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και άλλων υπηρεσιών.

Αναλυτικές οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής, μπορείτε να βρείτε στο Κείμενο Βοήθειας.